VISION

  • Menjadi Peneraju Seni Berbudaya yang menjadi rujukan dalam program seni budaya samada diperingkat universiti, kebangsaan dan antarabangsa.

MISSION

  • Pusat Kebudayaan meletakkan misi untuk menjadi Peneraju Seni Berbudaya melalui tiga elemen berikut;
  1. Menjulang seni yang menghubungkan dengan al- Khaliq,
  2. Menjulang seni yang mengimbangi keperluan duniawi dan ukhrawi,
  3. Menjulang seni yang mempunyai nilai ilmu dan membangunkan pemikiran masyarakat.