PEJABAT PENGARAH

MD. ISHAH RAHMAN

MENJALANKAN TUGAS SEBAGAI PENGARAH

MD. ISHAH RAHMAN

E-mail: pengarah.hep@usim.edu.my

Tel: 06-798 8000 samb: 86100