Ketua Unit Pengurusan Dokumentasi dan Penerbitan Kreatif
Ketua Unit Pengurusan Aktiviti dan Persembahan Seni
Pegawai Kebudayaan (Unit Pembangunan Multimedia dan Keusahawanan Seni)
Pegawai Kebudayaan (Unit Pengurusan Aktiviti dan Persembahan Seni)
Pegawai Kebudayaan (Unit Pengurusan Dokumentasi dan Penerbitan Kreatif)