OBJEKTIF

  1. Membangunkan program seni yang bersifat kebudayaan kebangsaan dan menepati maqasid syariah.
  2. Menyemarakkan aktiviti kesenian yang mempunyai mesej Islam dikalangan pelajar USIM dan masyarakat.
  3. Mendedahkan program –program kebudayaan dan kesenian secara sistematik kepada pelajar USIM dan masyarakat.
  4. Mengadakan pembangunan seni budaya yang mempunyai modul-modul lengkap yang menjurus kepada peningkatan kemahiran insaniah pelajar dan pemikiran masyarakat.