Pengurusan seni adalah sebuah badan pengurusan pelajar yang bernaung dibawah Pusat Kebudayaan USIM. Kumpulan kesenian ini ditubuhkan pada tahun 2006. Merupakan kumpulan kesenian yang amat penting di bawah Pusat Kebudayaan dalam melaksanakan perbagai aktiviti seperti membantu Pusat Kebudayaan untuk melaksanakan agenda dan takwim yang telah dirangka dan membantu dalam menguruskan ke semua kumpulan kesenian yang bernaung di bawah Pusat Kebudayaan semasa pertandingan, persembahan dan sebagai jemputan.

Selain itu, ia membantu menyediakan tenaga kerja untuk program-program kesenian di bawah Pusat Kebudayaan dan menjadi perantara antara Pegawai-pegawai Pusat Kebudayaan dan kumpulan-kumpulan kesenian yang bernaung di bawah Pusat Kebudayaan bagi menjamin kelancaran sesuatu aktiviti yang dijalankan serta merancang, menggerak, melaksana serta memantau segala aktiviti kesenian dan kebudayaan bagi para pelajar dan Universiti.

Secara amnya, ia memainkan peranan penting dalam menjayakan aktiviti pelajar. Di samping itu, turut juga memainkan peranan utama sebagai wakil kepada Pusat Kebudayaan dalam mengetengahkan seni di kalangan pelajar USIM.