PENASIHAT PRODUK SENI

PROFESOR DR. IRWAN MOHD SUBRI

PENGARAH BESAR (MENJALANKAN TUGAS)
International Fatwa and Halal Center (iFFAH), Universiti Sains Islam Malaysia

Menasihat dan membantu berkaitan khidmat nasihat Patuh Syariah dalam hal-hal penerbitan, persembahan seni, penciptaan kreatif, dan produk seni yang dihasilkan oleh Pusat Kebudayaan USIM