PENASIHAT PRODUK SENI

PROFESOR DR. IRWAN MOHD SUBRI

PENGARAH BESAR
International Fatwa and Halal Center (iFFAH), Universiti Sains Islam Malaysia

Menasihat dan membantu berkaitan khidmat nasihat Patuh Syariah dalam hal-hal penerbitan, persembahan seni, penciptaan kreatif, dan produk seni yang dihasilkan oleh Pusat Kebudayaan USIM