Soft Skills 2017

PENGLIBATAN URUS SETIA KESENIAN PELAJAR MENERUSI 7 ELEMEN KEMAHIRAN INSANIAH

(Graf: Dapatan Maklum Balas Rsponden Terhadap Penekanan KI Dalam 16 Aktiviti seni Budaya USIM Tahun 2017)

Pusat Kebudayaan telah merangka dan melaksanakan strategic menerusi Pelan Pembangunan Hala Tuju dan Strategik Pusat Kebudayaan 2015-2025. Ianya merangkumi 4 Strategik Utama iaitu Pendidikan Seni Budaya, Pengkayaan Sumber Seni, Pembangunan Softs skill dan Pengukuhan Program Seni.Melalui strategic  yang dibina, program-program yang dilaksanakan memfokuskan kepada elemen-elemen yang terdapat dalam keempat-empat strategic tersebut. Pusat Kebudayaan sentiasa memberi penekanan khusus kepada program pengajaran dan pembelajaran dalam merealisasikan tujuh (7) elemen Kemahiran Insaniah. 7 elemen KI  ini amat penting untuk pelajar sebagai value added setelah mereka bergraduasi dan seterusnya melangkah kealam kerjaya. Berikut merupakan data dapatan daripada 723 responden yang mewakili (30 peratus) daripada peserta keseluruhan yang diambil menerusi boring Penilaian Program daripada 16 program tahun 2017 anjuran Pusat Kebudayaan.

 

 

PENILAIAN 30% RESPONDEN TERHADAP PENEKANAN KI DALAM 16 PROGRAM SENI BUDAYA USIM 2017

Hasil Program

Berdasarkan paparan maklumat tersebut, maklum balas pelajar menunjukkan bahawa kesemua tujuh elemen Kemahiran Insaniah Berjaya diterapkan melalui penganjuran dan pelaksanaan program seni budaya. Jelas menunjukkan bahawa penerapan elemen KI amatreleven untuk membantu kematangan mahasiswa USIM. Secara keseluruhannya prestasi KI pelajar khususnya Urus Setia Kesenian Pelajar semakin meningkat dengan penglibatan sejumlah 1,850 peserta dalam 76 program sepanjang tahun 2017.

 

PENGLIBATAN PELAJAR DALAM AKTIVITI KEBUDAYAAN TAHUN 2017

(Graf: Jumlah Program danPeserta yang TerlibatDalamAktivitiKesenianPusatKebudayaanTahun2017)

Tahun 2017 merekodkan sejumlah 76 program yang melibatkan anjuran Pusat Kebudayaan, fakulti dan PTj serta jemputan luar university dengan jumlah penglibatan pelajar sebanyak 1,850. Ini menunjukkan bahawa penurunan sejumlah 8.98% pada tahun  2017 berbanding tahun  2016 yang mencatatkan  91 program. Manakala penglibatan pelajar turut mmenurun 8.37% dari tahun  2016.

 

JUMLAH AKTIVITI , PELAJAR & STAF PUSAT KEBUDAYAAN SEJAK TAHUN 2005 - 2017

(Graf: Jumlah Aktiviti, Pelajar dan Staf yang Terlibat Dalam Aktiviti Kesenian Pusat Kebudayaan Tahun 2005-2017)

 PENCAPAIAN PUSAT KEBUDAYAAN PELBAGAI PERINGKAT   TAHUN 2006 – 2017

(Graf: 207Jumlah Pencapaian dari tahun 2006-2017)

 

PUSAT KEBUDAYAAN
Universiti Sains Islam Malaysia, Bandar Baru Nilai, 71800, Nilai, Negeri Sembilan, MALAYSIA
Tel:
+606 -798 6106 / 6107 , Faks: +606 -798 6109, Emel: Alamat e-mel ini dilindungi daripada spambots. Anda perlukan JavaScript diaktifkan untuk memaparkannya.